V spolupráci s našimi partnermi, odbornými projektantami i realizačnými firmami zabezpečujeme komplexné služby ....

Architektúra a projektová dokumentácia

Návrh nových rodinných domov, priemyselných alebo podnikateľských objektov
Návrh krovov
Situačné osadenie objektu
Drobné stavby - ploty, garáže, altánky Návrh pripojovacích bodov k inžinierskym sieťam
- voda, kanál, elektrika, plyn

Rekonštrukcie

Sanácia základových konštrukcií
Obnova obalových konštrukcií bytových domov
Nadstavby a prístavby
Rekonštrukcie historických objektov
Rekonštrukcia bytov
Zmena účelu uživania objektu

Súčasti projektu

Statický posudok
Projekt protipožiarnej ochrany
Tepelno-technické posudky budov
Zdravotechnika
Vzduchotechnika
Kúrenie
Elektroinštalácie

Zameranie a zakreslenie

Zameranie a zakreslenie skutkového stavu
Porealizačné zameranie ku kolaudácii
Zmeny stavby pred dokončením

Inžinierska a realizačná činnosť

Legalizácia stavieb bez stavebného povolenia

Portfólio

Prehľad našich výsledkov.

Nové rodinné domy

Barca p.č. 1398/27
Baška p.č. 351
Košická Nová Ves p.č. 34/1
Chrastné p.č. 112/21
Poľov Košice p.č. 228/1
Ľudvíkov Dvor p.č. 1685/1
Krásna n/Hor. p.č. 1693/735
KE - Vyšné Opátske p.č. 537
Čermeľ - Na stráni p.č. 1129/1
Sokoľ p.č. 835/24
...

Rekonštrukcie RD

Myslava, č. 409
Opatské, Slávičia, č.7
Košice, Lomnická, p.č.7303
Košice, Tolstého, č.26
Prešov, Jesenského, č.46
Rákoš č.58
Barca, Poničanová, č.72
Horný Hričov, č.201
Barca, Osloboditeľov, č.37
Hrhov č.237/2
...

Zameranie a zakreslenie skutkového stavu

Šaca - KE, 
Ľudvíkov Dvor,  č.1685/1
Košice, Timonová, č.5
Veľká Lodina,  č.839/48
Červený Breh,  č.46
Krásna n/H.- kino 
Košice, Jenisejská, č.35
...

Obnova obalových konštrukcií bytových domov

Košice, Aténska 1
Košice, Pekingská 17,19
Košice, Starozagorská 37,39
Košice, Európska tr. 11
Košice, Adlerová 8
Košice, Bukureštstká 28
Košice, Jenisejská 43
Kysak, bytovka
...

Rekonštrukcie historických objektov

Košice, Hradbová 4
Košice,  Hviezdoslavova
Košice, Hlavná, č.5
Košice,  Hlavná, č.6

Priem. a podnik. objekty

Hotel Domica
Košice, Južná Tr. č.64
Materská škola Ďurďošík
Košice, Južná Tr.

Rekonštrukcie bytov, drobné stavby

Košice, Janigova č.5
Košice, Hlavná, č.6
Košice, Pokroku, č.12
Vyšné Opátske, garáž

Obnova základných škôl

Bardejov, Vinbarg
Bardejov, Wolkerová
Košice, Okružnicová
Vrbnica

O nás

Stavebná projekčná kancelária


Ing. Beáta Helcmanová

autorizovaný projektant

Komplexné spracovanie stavebných projektov v počítačovej podobe na územné a stavebné konanie, ohlásenie drobnej stavby, zmeny stavby pred dokončením, na dodatočné stavebné konanie... (viac)

Niečo sa stalo zlé... Nie je možné načítať mapu... Prosím, povoľte javascript

Kontaktujte nás

Pošlite nám e-mail.

Vaša správa bola odoslaná, ďakujeme Vám!